BLOWERDOOR TEST – TRYKPRØVNING

EN BLOWERDOOR TEST ER VIGTIG FORDI:

Der er flere gode grunde til at få lavet en blowerdoor test. Fx at finde frem til om der bruges unødige ressourcer på opvarmning af jeres hus, eller om der trækker fugt ud i husets bærende konstruktioner.

Er jeres hus utæt, kan dette resultere i en høj varmeregning da varmen slipper ud, hvilket ligeledes giver et høj CO2-udslip. Hvis huset er utæt, opstår der kuldebroer, som medfører trækgener, som giver kolde gulve og vægge. Et utæt hus er dyrt at holde opvarmet, hvilket medfører højere samlede energiomkostninger.

Hvis jeres hus er utæt, medfører det at den fugtige luft fra indeklimaet trækker ud i husets konstruktioner. Hvilket giver gode betingelser for skimmelsvamp og rådskader.

SÅDAN TESTER MAN

Inden selve tæthedsprøven kan foretages, skal alle ventilationsaftræk, og afløb tætnes i huset. Dette gøres for at sikre at luften ikke strømmer ud denne vej. Herefter monteres en ventilator i et af husets døre-, eller vindues huller. Denne ventilator skaber et over- eller undertryk i bygningen på 50Pa. For at udligne trykket i huset, vil luften udefra forsøge at trække ind i bygningen, via eventuelle utætheder i klimaskærmen. Herefter kan maskinen måle, hvor stor – eller lille – luftgennemstrømningen er fra utætheder i klimaskærmen.

Resultatet må ikke overstige 1,0 liter pr. sekund pr. m2 etageareal (ved bygningsklasse 2015/2018) og må ikke overstige 0,5 liter pr. sekund pr. m2 etageareal (ved bygningsklasse 2020). Er resultatet højere, skal utæthederne findes og tætnes. For at finde frem til utæthederne, skabes et konstant tryk i bygningen, hvorefter utæthederne kan findes med termisk kamera eller ved hjælp af røgmaskine.

Efter tæthedsprøven udarbejdes der en rapport, der påviser om huset overholder kravene i bygningsreglementet.

Kontakt Jysk Bygningsinspektion for at høre mere om blowerdoor testen eller for generel energivejledning. Ring på tlf.: +45 28 57 54 00 eller send en e-mail til: kontakt@jysk-bygningsinspektion.dk

Målingerne udføres på grundlag af normen DS/EN ISO 9972:2015

BESTIL TRYKPRØVNING

KONTAKT OS
KONTAKT OS